სამი წლის წინ დაწყებული პროექტი

ვენახების გაფართოვების პროექტი, რომელიც 3 წლის წინ ყვარელში
დავიწყეთ, ჩვენი მევენახეების ვარაუდით, შემდეგი წლიდან მოგვცემს სრულფასოვან
შედეგს.

მსგავსი პროდუქტები