Виноградники

მემარნე — ღვინის მცველია. 

ჩვენი მეღვინეობაც ბოლო 25 წელია, სწორედ ქართული ღვინის კულტურის განვითარებასა და დაცვას ემსახურება. 

ამ ეტაპზე, “მეღვინეობა მემარნე” აერთიანებს ჩხავერისა და ცოლიკაურის ვენახებს ქედის რეგიონში. ასევე, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ქარხანას კახეთში, გურჯაანში. 

ქარხანაში იწარმოება უმაღლესი ხარისხის ღვინის ნაირსახეობა, როგორიცაა: საფერავი, მუკუზანი, ქინძმარაუალი, ქისი, რქაწითელი, ხიხვი და სხვა. 

ღვინო მზადდება როგორც ქართული, ასევე, ევროპული მეთოდით, რის საშუალებასაც ქვევრის უძველესი კულტურა და გამოცდილი სპეციალისტების ცოდნა, ასევე უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი დანადგარები გვაძლევს. 

ამ ეტაპზე, ღვინოს ექსპორტირება იაპონიაში, ისრაელში, დიდ ბრიტანეთში, უზბეკეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და რუსეთში ხდება.

ქვევრი, მისი უნიკალური მახასიათებლის გამო ფენომენალურ ჭურჭლად ითვლება და მასში დაყენებულ ღვინოსაც განსხვავებული, განსაკუთრებული გემო აქვს. ტრადიციულად, ქვევრები მიწაში, მარანში იმარხება, სწორედ აქედან გაჩნდა კომპანიის სახელიც — “მემარნე”. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წელს, იუნესკომ, ღვინის ქვევრში დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს კულტურული მემკვიდრეობის წოდება მიანიჭა. 

ჩვენს ქარხნებში 50-მდე ტიპის ღვინო იწარმოება, როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს 25 უნიკალური ყურძნის ჯიშისაგან, როგორებიცაა ჩხავერი, ცოლიკაური, უსახელაური, რქაწითელი, ხიხვი, ქისი, საფერავი, მუკუზანი, ქინძმარაული და ა.შ.

ჩხავერი, ცოლიკაური, უსახელაური, რქაწითელი, ქისი, საფერავი, მუკუზანი და ქინძმარაული — ქართული ღვინის ცნობილი სახეობებია, რომლებიც “მემარნეს” ღვინის პალიტრაშია.

25 წლის განმავლობაში იწარმოება როგორც ქვევრის ღვინოები, ასევე მუხის კასრში დაძველებით და ევროპული  მეთოდით. იმისთვის, რომ საუკეთესო ხარისხის ღვინო ვაწარმოოთ, პროდუქტი მრავალჯერად სელექციასა და შემოწმებას  გადის.

თავდაპირველად, მოსავლის აღების დროს, საუკეთესო მტევნებს ვარჩევთ, შემდეგ, ქარხანაში ხდება არჩეული პროდუქტის ხელახალი გადარჩევა. საბოლოოდ რჩება უმაღლესი ხარისხის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინოების ნაირსახეობა მზადდება. 

ჩვენი ქვეყნის კლიმატის და გეოგრაფიული მრავალფეროვნება, ასევე ყურძნის განსხვავებული ჯიშები — ღვინის მრავალი სახეობის  წარმოების შესაძლებლობას გვაძლევს.  წარმოების დროს, როგორც ქართულ ტრადიციულ მეთოდებს, ასევე ევროპულ სიახლეებსა და სტანდარტებს ვიყენებთ.

ჩვენი მთავარი ღირებულება ქართული ღვინის კულტურის შენარჩუნება და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, ღვინის ხარისხის მუდმივი კონტროლი და გაუმჯობესებაა

მემარნე ღვინის მცველს ნიშნავს, სახელწოდებაც ჩვენს ღირებულებებსა და მიზნებთანაა კავშირში.

ინოვაციისა და ტრადიციის სინთეზი  — როდესაც უმაღლესი ხარისხის ტექნოლოგიები და ტრადიციული ქართული მეთოდი ჰარმონიულად ერწყმის —  არის იდეარომელსაცმეღვინეობა მემარნეემსახურება.

График

В виноградарстве и виноделии есть разные тенденции и направления. В том числе и грузинское, который полностью опирается на разнообразие сортов и предполагает их широкое использование для достижения качества, комплексности и гармонии. Также существует всемирно известная французская тенденция к терруару и его превосходству над сортом винограда.                              

Поскольку французские сорта винограда теперь встречаются во всех странах мира, французы, которые самые развиты в виноделии и виноградарстве, давним давно решили сосредоточиться на терруаре. Терруар, как известно, состоит из четырех разных факторов: климата, почва, местные традиций (техника виноделия) и экспозиция. И именно терруар делает тот или иной сорт винограда особенним, а не наоборот.

Мы стараемся создать тандем этих двух направлений, что означает, что мы уделяем большо внимание почве, правильной культивации виноградника и, следовательно, его экспозиция, сорту винограда, который будет выращиваться на том или ином терруаре, и способу виноделия подходящее как и для сорта так и для терруара.

Мы считаем, что наш подход как производитель грузинского вина, правильный. Сохранять и использовать сортовое разнообразие нашей страны и в то же время брать пример с наших французских коллег и сочетать сорта с конкретным терруаром, что в конечном итоге дает нам именно тот результат, к которому мы стремимся: производить высококачественные, комплексные, гармоничные и жизнеспособные вина, изучать и передавать новым поколениям знания о Грузинском терруаре и сортах.

Сегодня мы используем более 10 сортов грузинского винограда, некоторые из которых

выращиваются на традиционном терруаре. А другая часть, основываясь на исследования  эксперименты, находит свой новый дом в до сих пор для него не знакомых почвах и в климате.